obce mikroregionu Hlinecko

... Bojanov  Dědová  Hamry  Herálec  Hlinsko  Hodonín  Holetín  Horní Bradlo  Chlumětín  Jeníkov  Kameničky  Kladno  Krásné  Krouna  Pokřikov  Raná  Studnice  Svratka  Svratouch  Tisovec  Trhová Kamenice  Včelákov  Vítanov  Vojtěchov  Vortová  Všeradov  Vysočina 

 

  Bojanov
Nejstarší zprávy o obci pocházejí z 12. století, z roku 1126, kdy se zmiňuje újezd bojanovský. Jednou z nejstarších památek v obci je barokní kostel sv. Víta a barokní dřevěná zvonice...
 

 

  Dědová 
Nejstarší zprávy o obci Dědová pocházejí ze 14. století z roku 1392. Dnes žije v Dědové 170 obyvatel. V obci se dodnes dochovalo mnoho původních roubených a zděných chalup...
 

 

  Hamry
Nejstarší zprávy o obci pocházejí z roku 1353. Osada Hamry, která se dříve jmenovala Přerostlé, byla již od 14. do 18. století známým střediskem železářské výroby...
 

 

  Herálec
Herálec je prastará osada, nejstarší zachovaná zpráva pochází z roku 1368 a 1485. Od nepaměti stál na vrchu nad Herálcem na moravském břehu dřevěný kostelík sv. Kateřiny...
 

 

  Hlinsko
Osada vznikla snad již v 11. stol. při zemské stezce z Čech na Moravu. Hlinsko zřejmě založili hrnčíři, což napovídá i jeho název, který je odvozen od slova "hlína"...
 

 

  Hodonín  
Nejstarší zprávy o obci nacházíme již v roce 1329 v písemnostech kláštera Vilimovského, který vlastnili páni z Lichtenberga. Koncem 14. století náležel Hodonín k oujezdu Bojanovskému...
 

 

  Holetín
Nejstarší zprávy o Holetínu pocházejí z roku 1374. Vesnice s vlastní rychtou patřívala pod panství na hradě Rychmburk. Vsí protéká potok Holetínka, při němž byly postaveny dva mlýny a bělírna...
 

 

  Horní Bradlo
Poprvé bylo Bradlo zmiňováno v r. 1329. Další zmínka je až z roku 1613, kdy ves Bradlo s dvorem koupili majitelé Lipeckého panství - Kustošové ze Zubřího a Lipky...
 

 

  Chlumětín 
Nejstarší zprávy o obci pocházejí z roku 1392. Vesnice patřila pod bývalé panství Rychmburk, k rychtě Herálec. Obec náležela už ve 14. století k panství rychmburskému ...
 

 

  Jeníkov 
Jeníkov je stará osada, o které se dochovaly první zmínky z roku 1392, kdy >dědina tato byla s ostatními dědinami panství rychmburského Smilem z Rychmburka ...
 

 

  Kameničky  
Vesnice Kameničky měla v dávných dobách výsadu vlastní rychty. Od starodávna osada, stejně jako většina v okolí, náležela do panství pod hradem Rychmburk...
 

 

  Kladno  
Vesnice měla v dávných dobách zřízenu svou vlastní rychtu a náležela do panství na hradě Rychmburk. První zmínka o Kladně a rychmburském panství pochází již z roku 1392...
 

 

  Krásné
První zmínka o vesnici Krásné a Polánka pochází z roku 1120, kdy byl založen klášter vilémovský hrabětem Vilémem ze Sulcbachu. Začátkem 18.století byl v Krásném založen kostel. 
 

 

  Krouna
Nejstarší zprávy o obci pocházejí z roku 1349. Jednou z nejstarších památek v obci je kostel sv.Michala. Farní kostel svatého Michala pochází z 15. století.
 

 

  Pokřikov
Nejstarší zprávy o obci pocházejí z roku 1392. Dnes žije v Pokřikově 270 obyvatel. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy. V obci se dodnes dochovaly i původní roubené a zděné chalupy. 
 

 

  Raná
Nejstarší zprávy o obci pocházejí z roku 1359. Na Raně stávala za starodávna tvrz, která patřila do rychmburského panství. V 15. století byl držitelem tvrze Hych z Rany, purkrabí rychmburský a hejtman kraje chrudimského.
 

 

  Studnice
Studnice patří mezi vůbec nejstarší osídlená místa celé Českomoravské vrchoviny. Studnický kopec byl totiž již od 11. století využíván jako jeden ze strážních vrchů.
 

 

  Svratka
Nejstarší zprávy o Svratce pocházejí z roku 1350, kdy patřila k rychmburskému panství. Již od středověku náležela Svratce všechna městská práva. Jednou z nejstarších památek v obci je kostel. 
 

 

  Svratouch
První zpráva o obci Svratouch je datována rokem 1392, kdy patřila obec do panství Rychmburského. Jednou z nejstarších památek v obci je kostel. 
 

 

  Tisovec
Nejstarší zprávy o obci pocházejí ze 16. století z roku 1545. Dnes žije v Tisovci 450 obyvatel. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy. 
 

 

  Trhová Kamenice
Nejstarší zprávy o obci pocházejí z roku 1242. Původní osada byla založena na brodu přes řeku Chrudimku, která se dříve jmenovala Kamenice. Od pradávna měla osada uděleno právo pořádat trhy. 
 

 

  Včelákov
Nejstarší zprávy o obci Včelákov pocházejí ze 14. století z roku 1349. Jednou z nejstarších památek v obci je kostel sv. Máří Magdalény. Ten byl na návrší na okraji vesnice postaven v roce 1850. 
 

 

  Vítanov  
Vesnice patřila kdysi do panství rychmburského. Ve Vítanově byla rychta, pod kterou spadala i nedaleká samota Veselka. První zmínka o rychmburském panství a dědině Vítanov pochází z roku 1392
 

 

  Vojtěchov
Za dávných časů měla ves svoji vlastní rychtu, která spadala pod panství v Rychmburku. Nejstarší dochovaná zpráva o Vojtěchově pochází z roku 1392. 
 

 

  Vortová
Vesnice Vortová měla svou vlastní rychtu a patřila do bývalého panství v Chrasti. Na konci 19. století ve Vortové stály dva mlýny, hostinec, jednotřídní škola a kaple. 
 

 

  Všeradov
Vesnice Všeradov měla v historii výsadu samostatné rychty, která spadala pod panství Nazavrchy (Nasavrky). V 15. století se společně s Rváčovem uvádí mezi dědinami patřící k panství žumberskému. 
 

 

  Vysočina
Obec Vysočina vznikla spojením stávajících obcí a osad Dřevíkov, Možděnice, Petrkov, Rváčov, Svatý Mikuláš, Svobodné Hamry a Veselý Kopec. 
 
 

Kameničky
Vesnice Kameničky měla v dávných dobách výsadu vlastní rychty. Od starodávna osada, stejně jako většina v okolí, náležela do panství pod hradem Rychmburk...

více informací