přírodní zajímavosti mikroregionu Hlinecko

Město Hlinsko leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí, Žďárských vrchů a Železných hor. Krajina na sever od Hlinska výrazně klesá na svazích Železných hor do kraje k Chrudimi a na západ k Chotěboři. Na jih a východ od Hlinska se zvedají vrcholky Žďárských vrchů - Devět skal, Žákova hora a další. Typické scenérie místního kraje jsou malé cesty uprostřed polí lemované vzrostlými břízami, mnoho zatopených kamenolomů tvořících malebná jezírka nebo množství menších i větších kopců skládajících se v obzoru v drobná panorama.

 

  Přírodní zajímavosti - Kopce a vrchy
 
Hadí vrch - vrch uprostřed lesa
kopec u Kameniček - kopec v otevřené krajině
Bubenečský kopec - vrch uprostřed lesa
vrch Hrobka - kopec v otevřené krajině
vrch Medkovy kopce - kopec v otevřené krajině
vrch Skalka a Urnový háj - malé skalní útvary
vrch Pešava - zalesněný kopec
vrch Přední Hradiště - skalní útvary
vrch Studnický kopec - kopec v otevřené krajině
vrch Volákův kopec - kopec s lomem v otevřené krajině
vrch Zadní Hradiště - výrazný zalesněný kopec v krajině
Žákova hora - výrazný zalesněný kopec v krajině
 

 

  Přírodní zajímavosti - Skály a rokle
  
Devět skal - skalní útvary
Hamřík - malá skalka za městem
kamenolomy lomy u Srní - kamenolomy nedaleko Hlinska
Maštale - pískovcové skalní útvary
 

 

 

Přírodní zajímavosti - Vyhlídky do kraje
 
pohled z Dědové - vyhlídka na sever od Dědové
U lípy - vyhlídka nad městem

 

 

  Přírodní zajímavosti - Rybníky,  jezírka a vodní toky
 
Bahna - rybníky - rybníky nedaleko Hlinska
Filipovský pramen - pramen řeky Chrudimky
Návesník - rybník a přírodní památka
Ratajské rybníky - rybníky a přírodní památka
rybník Jordán - rybník na okraji Chlumu
rybník Krejcar - rybník s výhledem na Volákův Kopec
rybník Na dolíku - rybník a přírodní památka
Utopenec - rybník a přírodní památka
vodní nádrž Hamry - velká vodní nádrž
zatopený lom u Srní - zatopený kamenolom
zatopený písečný lom za Hlinskem - voda
Zlámanec - rybník a přírodní památka
 

 

  Lesy, pralesy a památné stromy
 
březová alej u Kameniček - stromořadí u Kameniček
březová alej u Košinova - stromořadí u Košinova
březová alej u Studnic - stromořadí u Studnic
Kobylice - les - les u Kameniček
les Na dolíku - les nedaleko Rváčova
les Stará obora - les nedaleko Svratoucha
les u Lipky - les nedaleko Srní
Na Čtvrtích - les - les mezi Chlumem a Studnicemi
Na Skalkách - les - les nedaleko Srní
Ratajský les - les u Hlinska
Srnský les - les u Srní
 
 

836 m - nejvyšší a nejznámější vrchol Žďárských vrchů. Lze na něj snadno vystoupit po modré značce z Herálce, po žluté ze Svratky, po modré z Križánek.

 

Rybník Krejcar leží na okraji vesnice Kameničky. Z jedné poloviny je chráněn vysokými stromy Krejcarského lesa, z druhé strany se táhne louka přecházející v úpatí Volákova Kopce.