Vítáme Vás na Hlinecku

v kraji, jak se dříve říkalo, kde "končil chleba a začínalo kamení". Od nepaměti to ale současně byl i kraj nádherné přírody, pohostinných lidí a typické malebné lidové architektury, kraj malířů a spisovatelů. Vy zde při svých toulkách naleznete spoustu zajímavých zákoutí, strávíte u nás příjemné chvíle na cestách za zábavou a poznáním. 

       

co naleznete na těchto stránkách:
 

 

přírodní zajímavosti v okolí
Díky členitosti a rozmanitosti místního kraje můžete téměř na každém kroku narazit na přírodní zajímavost, historickou nebo církevní památku. Naleznete tu mnoho potoku a říček, jezírek a rybníků, rozlehlé lesy a zachovalé pralesy, malé skalky, masivní skály nebo pískovcová skalní města.

přírodní podmínky regionu 
Typické scenérie místního kraje jsou malé cesty uprostřed polí lemované vzrostlými břízami, mnoho zatopených kamenolomů tvořících malebná jezírka nebo množství menších i větších kopců skládajících se v obzoru v drobná panorama.

chráněné krajinné oblasti 
Město Hlinsko leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí, Žďárských vrchů a Železných hor. Krajina na sever od Hlinska výrazně klesá na svazích Železných hor do kraje k Chrudimi a na západ k Chotěboři. Na jih a východ od Hlinska se zvedají vrcholky Žďárských vrchů - Devět skal, Žákova hora a další. 

 

  značené turistické trasy
Členitý terén v okolí města Hlinska nabízí nespočet cílů k pěší turistice i výletům na kole. Mezi nejzajímavější regiony v okolí patří kromě Hlinska i Trhová Kamenice, Horní Bradlo, Sečská přehrada, Údolí Doubravky, Předhradí, Proseč, Kameničky, Svratka, Křižánky nebo Herálec, Krucemburk a Dářko. V uvedených lokalitách se většinou křižují všechny čtyři značené trasy a doporučené cyklotrasy.

cyklistické trasy v okolí
V našem regionu je mnoho doporučených cyklotras. Okolím Hlinska prochází i několik celostátních i mezinárodních značených cyklostezek. Díky rozsáhlým lesům v okolí a husté síti cest se dá vyjíždět do okolí i mimo doporučené nebo značené cesty. Většina úseků je poměrně dobře sjízdná a plná zajímavých úseků.

 

 

  hrady, zámky a zříceniny v okolí
Průvodce po historických památkách okolních okresů vám představí známé i méně známé zámečky, hrady a zříceniny. Jsou zde uvedeny historické památky nejen našeho regionu, ale i širšího kraje. Uvedené památky jsou však nejvýše 40 kilometrů vzdálené od Hlinska. 

lidová architektura v okolí
Historie našeho regionu nejsou jen prastaré hrady, jejich zříceniny nebo šlechtická sídla. K Vysočině od pradávna patřilo zemědělství a řemesla a proto snad v každé vesničce nalezneme roubené chalupy nebo selská stavení. V okolí byly od 70. let zakládány skanzeny, kde byly soustředěny památky lidové architektury. Nejznámější jsou Veselý Kopec a Betlém v Hlinsku.

kalendář lidových zvyků a tradic v Hlinsku
Na následujících stránkách byly poskládány úlomky historie kraje v okolí městečka Hlinska. Naleznete zde vyprávění o lidových zvycích na Hlinecku a o životě místních obyvatel v minulém století. Zvyky a tradice byly poskládány tak, jak v byly v průběhu roku slaveny nebo dodržovány. Na našich stránkách tak vznikl ojedinělý kalendář lidových zvyků.

 

  města a obce regionu
Základní informace o každé obci v regionu Hlinecko. Doložená historie osídlení a zakládání osad v kraji sahá až do 12. století. Mezi historické památky v obcích patří kapličky, kostely nebo roubené chalupy. V okolí každé obce naleznete dostatek turistických cílů nebo přírodních zajímavostí.
 
 

 

 

 

© 2003 HLINECKO.cz